czwartek, 3 września 2009

Praga wielokulturowa - święto ul. Ząbkowskiej
VI Praskie spotkania z kulturą
06.09.09

od g. 12:00
ul.Ząbkowska i ul.Brzeska

Grupa PAINTHOUSE

TOŻSAMOŚĆ

1. Ekspozycja malarstwa Klaudii Ka pt. “Rodowód”

Cykl malarski związany z tematem rodowodu, a także przynależności do czasu i miejsca. Klaudia Ka portretując własną rodzinę zamyka w ramach obrazu jej kronikę. Miejsca przedstawione w obrazach związane są z warszawską dzielniecą - Pragą Północ, naokoło nastroju tego miejsca zbudowana została historia jednej rodziny. Głównym elementyem jest tu zawsze człowiek - przedstawiony w sposób naturalistyczny - bez upiększeń, z całym bagażem własnych przeżyć i życiowych doświadczeń. Człowiek zawarty w nawiasie przestrzeni specyficznych praskich domów i pomieszczeń, pokazany jest jako element całkowicie zintegrowany z otoczeniem. Każdy z nas związany jest historią swojego pochodzenia z konkretnym fragmentem rzeczywistości, można więc potraktować taki fragment jako metaforę tożsamości w ogóle.

Matka Boska Praska, akryl na płótnie, 116x80, Klaudia K, 20082. Happening nawiązujący do problemu tożsamości Europejskiej:

Najnowsze doniesienia historyków i archeologów nie pozostawiają wątpliwości: wszyscy, choćby w niewielkim stopniu, mamy w sobie krew Wikingów! Pozostałości sprzętu, łodzi i broni Wikingów zostały odnalezione nie tylko na wyspie Wolin, ale również w głębi kraju – w Gnieźnie, Krakowie i innych polskich miastach. Wikingowie nie tylko byli handlarzami i najemnikami pierwszych Piastów, ale najprawdopodobniej asymilowali się z miejscową ludnością. Tak było dawniej i jest do dziś z wieloma Europejskimi narodami. Każdy z nas ma w sobie krew przodków pochodzący
ch z krajów ościennych, ale też z bardzo odległych miejsc. Europejczycy wędrują, poznają siebie nawzajem, mieszają się ich kultury i zwyczaje... Zacierają się granice. Małgorzata Żurada pokazuje ten problem przy pomocy prostych symboli i lekkiej konwencji gry.

"Europa to jest Wielki Marsz. Marsz od rewolucji do rewolucji, od walki do walki, wci ąż naprzód." M. Kunderapoza naszą skromną ekspozycją widzów czekają liczne multikulturowe wydarzenia - więcej szczegółów np. tu: http://wawcity.pl/kultura.php?id=1208


Udział zawdzięczamy gazecie i portalowi Sztuka.pl za co serdecznie dziękujemy!

PH