niedziela, 15 sierpnia 2010

WYSTAWA W MUZEUM SECESJI W PŁOCKU

Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zapraszają na wystawę prac powstałych podczas 9. Integracyjnego Pleneru Artystycznego i Warsztatów Plastycznych dla Młodzieży Gimnazjalnej w 2010 roku. Wystawę można oglądać od 9 do 20 sierpnia.

Muzeum Mazowieckie w Płocku, Kamienica ul. Tumska 8

---
9 Integracyjny Plener Artystyczny odbył się w dniach 9 - 24. 07.2010 w Dębowej Górze k. Płocka. Organizatorem pleneru jest Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM oraz Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna.
Głównym założeniem projektu jest popularyzacja sztuki wśród młodzieży i pomoc uzdolnionym plastycznie gimnazjalistom z terenu 14 miast i gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w rozwoju talentów i zainteresowań dziedzictwem kulturowym regionu. Organizowane cyklicznie Plener i Warsztaty są stałym elementem kalendarza kulturalnego w sezonie letnim w regionie. Unikalna forma przedsięwzięcia polega na współpracy artystów o krajowej i międzynarodowej sławie, profesorów, wykładowców wyższych uczelni artystycznych z uzdolnioną plastycznie młodzieżą, która zastanawia się nad wyborem drogi życiowej.

W tegorocznej edycji pleneru wzięli udział: Ivan Bondarenko, Stanisław Chomiczewski, Paweł Lasik, Janusz Lewandowski, Daniel Pielucha, Maciej Pietrzyk, Beata Topolińska, Jan Wołek (komisarz pleneru), Wiorika Zagórowska, Małgorzata Żurada.