środa, 22 września 2010

WYSTAWA W TORUNIU

8. Triennale Małych Form Malarskich

10.IX - 3.X, Galeria Wozownia,
ul. Rabiańska 20, Toruń
kurator: Teresa Dudzińska

Triennale Małych Form Malarskich jest cykliczną ogólnopolską imprezą o charakterze konkursowym - przedmiotem konkursu są dwuwymiarowe prace malarskie wykonane w dowolnej stylistyce i technice malarskiej o maks. powierzchni 600 cm 2. Ograniczenie formatowe nie ma być jedynie alternatywą wielkoformatowych prac, lecz szansą na dzieło skondensowane, treściwe, poszukujące nowych rozwiązań malarskich, adekwatnych do naszych czasów.
„Formuła niniejszego konkursu i wystawy ściśle - „w centymetrach” - wyznacza warunki konkretyzacji malowidła. Dzięki temu stanowi nieproste wyzwanie dla artystów, ale również otwiera szansę, by dzięki powstałym pracom zastanowić się nad związkiem między obrazem a jego wielkością. Posługując się paradoksem można powiedzieć, że mały format umieszcza kwestię granicy w samym centrum swojego problemu. W małym obrazie, jak w żadnej innej postaci wyobrażeń granica pola malarskiego określa to, co między jej zarysami się zawiera. Zmaterializowana w postaci krawędzi lub ramy zaciska się nad swym wizerunkiem i nadaje mu charakter pewnego zamkniętego i wewnętrznego świata o szczególnym wizualnym zagęszczeniu. Siła napierających granic przejawia się na różnorodnych planach malowidła, ale przede wszystkim powoduje, że obraz jest bardziej pochłonięty przez swą fizyczną kondycję i nie kamufluje swej przedmiotowości. (...) - (Łukasz Kiepuszewski, fragment z katalogu 8 TMFM)

Na wystawie znalazla się praca "Os sphenoidale" Małgorzaty Żurady.Brak komentarzy: